Ανησυχητικά συμπτώματα, που πιθανόν να υποδηλώνουν σοβαρότερη νόσηση ή/και κάποια επιπλοκή από τη γρίπη, άρα θα πρέπει άμεσα να εκτιμηθούν από το γιατρό, είναι:
Για τα παιδιά:
 • Δυσχέρεια στην αναπνοή ή πιο συχνές αναπνοές από το συνηθισμένο
 • Κυάνωση (μελάνιασμα)
 • Άρνηση να πιει νερό, γάλα και άλλα υγρά
 • Υπνηλία και μη διάθεση για παιχνίδι και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον
 • Ευερεθιστότητα και κακή διάθεση
 • Υποτροπή των συμπτωμάτων με πυρετό και βήχα ενώ αρχικά βελτιώνονταν
 • Πυρετός με εξάνθημα
Για ενήλικες:
 • Ταχύπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή
 • Αίσθημα βάρους στο στήθος
 • Ζάλη και έντονο αίσθημα αδυναμίας
 • Σύγχυση
 • Επιμένοντες έμετοι
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Τα ειδικά αντιιικά φάρμακα οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη θεωρείται – από τα πρώτα στοιχεία- ότι είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη και θεραπεία της H1N1 γρίπης. Μπορούν να μειώσουν την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων της γρίπης καθώς και να προστατέψουν από επιπλοκές. Σε περιπτώσεις επιδημίας ή ακόμη περισσότερο διαφαινόμενης πανδημίας, όπως πιθανώς να συμβαίνει τώρα, τα φάρμακα αυτά, λόγω του ότι τα αποθέματά τους δεν είναι απεριόριστα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για άτομα με σοβαρή νόσο ή με υψηλό κίνδυνο για επιπλοκές από τη γρίπη.
Τονίζεται και πάλι η ανάγκη για άμεση επικοινωνία με τον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα κρίνει αν είναι απαραίτητη η χρήση αυτών των φαρμάκων για τον εκάστοτε ασθενή.

Πηγή: Centers for Disease Control & Prevention (www.cdc.gov).