2 ισοπαλίες σε μονά:

Χακα - Μαριεχαμν Χ @3,20
Ανταλιασπορ - Καραμπουκσπορ Χ @3,40