Βοήθεια

Εδώ μπορείτε να μάθετε για τις διάφορες εντολές και τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο chat.

/ai

Use this command followed by a question or a request and AI will provide an adequate response.

/find

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή ακολουθούμενη από ορισμένες λέξεις-κλειδιά για να βρείτε μηνύματα στο τρέχον δωμάτιο ή στην τρέχουσα ιδιωτική συνομιλία. Για να επιστρέψετε στα τρέχοντα μηνύματα, χρησιμοποιήστε την εντολή χωρίς λέξεις-κλειδιά.

/gif

Use this command followed by a keyword (optional) to post a random animated GIF image from giphy.com or tenor.com

/giphy

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή ακολουθούμενη από μια λέξη-κλειδί (προαιρετικά) για να δημοσιεύσετε μια τυχαία κινούμενη εικόνα GIF από το giphy.com

/help

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εμφανίσετε τη βοήθεια.

/hug

Use this command followed by the username of the user you want to hug.

/leave

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή ακολουθούμενη από ένα μήνυμα (προαιρετικό) για να αφήσετε το τρέχον δωμάτιο.

/me

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή ακολουθούμενη από ένα σύντομο μήνυμα, για να εμφανίσετε αυτό το μήνυμα σε τρίτο άτομο.

/nick

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να ορίσετε ένα ψευδώνυμο επισκέπτη.

/roll

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να ρίξετε ζάρια. Μπορείτε να επιλέξετε πόσα ζάρια θα κυλήσουν και πόσες πλευρές θα έχουν τα ζάρια προσθέτοντας (n)d(n) όπου το πρώτο n είναι ο αριθμός των ζαριών και ο δεύτερος είναι ο αριθμός των πλευρών. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τροποποιητές: +n -y

/slap

Use this command followed by the username of the user you want to slap.