ΟΠΑΠ: Αυξάνει στο 84,49% τη συμμετοχή του στη Stoiximan

Siomos1

Moderator
6 Απρ 2016
248
186
43
1587458367069.png


Στο 84,49% ανέρχεται η συμμετοχή του ΟΠΑΠ στην Stoiximan μετά την συμφωνία απόκτησης επιπλέον 15,48% μετοχών της εταιρείας.

Ο όμιλος Stoiximan έχει δραστηριότητες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα και την Κύπρο και ο ΟΠΑΠ ελέγχει άμεσα το περίπου το 48,75% της εταιρείας και το το υπόλοιπο 36,75% μέσω της μητρικής TCB Holdings. Mέσω της TCB Holdings, ο ΟΠΑΠ επίσης έχει συμμετοχή στη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιγνίων σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Γερμανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 24 Σεπτεμβρίου 2018 αρχικής ανακοίνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής «ΟΠΑΠ»), που περιέγραφε την επένδυση της κατά 100% θυγατρικής της OPAP Investment (εφεξής «OPAPINV»), στον Όμιλο Stoiximan, στον οποίο η OPAPINV κατέχει σήμερα μερίδιο 36,75% μέσω της TCB Holdings Ltd (εφεξής «TCB»), καθώς και των επακόλουθων σχετικών ενημερώσεων, ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι:

(1) Έπειτα από την έγκριση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και την προσφάτως δημοσιευθείσα απόφαση (14 Απριλίου 2020) της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η OPAPINV μπορεί να προχωρήσει στην ήδη συμφωνηθείσα εξαγορά από την TCB, απευθείας μεριδίου 51% στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες του Ομίλου Stoiximan (εφεξής «SMGC»), που διεξάγονται αυτήν την περίοδο από την GML Interactive Ltd.

(2) Επετεύχθη νέα συμφωνία, η οποία – υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρχές για τη ρύθμιση της αγοράς και τον ανταγωνισμό – προβλέπει: (i) επιπρόσθετη επένδυση από την OPAPINV, υπό τη μορφή εξαγοράς επιπλέον μεριδίου 15,48% εμμέσως στην SMGC. Η επένδυση αυτή, μαζί με το προαναφερθέν μερίδιο της OPAPINV στην SMGC, θα οδηγήσει συνδυαστικά στην αύξηση της συνολικής συμμετοχής της OPAPINV στην SMGC στο επίπεδο του 84,49%. (ii) Την επακόλουθη απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της SMGC από την OPAPINV. H SMGC θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία «Stoiximan» μέσω ξεχωριστής νομικής οντότητας.

Ο ΟΠΑΠ θα διατηρήσει την υπάρχουσα συμμετοχή του, ύψους 36,75%, στην TCB, η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχηματισμού και άλλων τυχερών παιγνίων εκτός Ελλάδος και Κύπρου (σήμερα έχει παρουσία σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Γερμανία), υπό την επωνυμία «Betano», μέσω των θυγατρικών της.

Τίμημα

Το συνολικό καθαρό τίμημα για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, το οποίο προγραμματίζεται να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2020, ανέρχεται στο ποσό των 163,4 εκ. ευρώ, επιπλέον του αναλογούντος ποσού των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης κριτηρίων οικονομικών επιδόσεων που τίθενται για την SMGC, οι πωλητές θα δικαιούνται επιπλέον πληρωμής ποσοστού επί των μελλοντικών κερδών (earnout), που θα υπολογίζονται ως πολλαπλάσιο της διαφοράς των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τα έτη 2020 και 2021.

Εταιρική Διακυβέρνηση και Διοίκηση

Η SMGC θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ανεξάρτητα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η υπάρχουσα διοικητική ομάδα της SMGC θα συνεχίσει να ηγείται των καθημερινών δραστηριοτήτων της SMGC. Επίσης, η OPAPINV θα ορίσει τους εκπροσώπους της στο Διοικητικό Συμβούλιο της νομικής οντότητας που θα διεξάγει τις δραστηριότητες της SMGC και, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC, θα έχει τον έλεγχο του Συμβουλίου.

Όμιλος Stoiximan

Το 2019, ο Όμιλος Stoiximan, υπό την μητρική εταιρεία TCB, σημείωσε έσοδα 245,2 εκ. ευρώ και κέρδη προ τόκων και φόρων ύψους 36,4 εκ. ευρώ. Οι δραστηριότητες της SMGC κατέγραψαν έσοδα 196,7 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Ο Όμιλος Stoiximan προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την επωνυμία Stoiximan, καθώς και στην Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία, υπό την επωνυμία Betano, αυτή την περίοδο.

Σχόλια στελεχών διοίκησης

Ο Καμίλ Ζίγκλερ, Πρόεδρος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Η ελληνική διαδικτυακή αγορά εξελίσσεται και εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα εποχή, στην οποία προβλέπεται η πλήρως ρυθμιζόμενη και εποπτευόμενη λειτουργία της, έπειτα από την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας πριν από λίγους μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική επένδυσή μας στον Όμιλο Stoiximan – μαζί με την ανάπτυξη των δικών μας διαδικτυακών δραστηριοτήτων – αποτελεί σημαντική κίνηση για τον ΟΠΑΠ, καθώς διασφαλίζει ότι είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η αναπτυσσόμενη διαδικτυακή αγορά. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι ο ΟΠΑΠ παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής, που έχει ως στόχο τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας, την ίδια την εταιρεία, τους πράκτορες και τους συνεργάτες μας, καθώς και τους ανθρώπους μας».

Ο Ντάμιαν Κόουπ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Η ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας του ΟΠΑΠ ήταν από την αρχή κύριο στοιχείο του Οράματος 2020. Τα τελευταία δύο χρόνια, εφαρμόζουμε σταθερά τη στρατηγική μας – την ανάπτυξη των δικών μας διαδικτυακών δραστηριοτήτων και την παράλληλη επένδυση στον κορυφαίο ελληνικό διαδικτυακό πάροχο, τον Όμιλο Stoiximan. Αυτό το διάστημα, και οι δύο δραστηριότητες αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, παρότι ξεκίνησαν από πολύ διαφορετικές βάσεις. Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα, ότι μπορούμε όχι μόνο να ολοκληρώσουμε την επένδυση, που ήδη είχαμε ανακοινώσει, αλλά και ότι ήρθαμε σε συμφωνία με τη Stoiximan να αυξήσουμε περαιτέρω τη συμμετοχή του ΟΠΑΠ στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητές τους. Υπό την ηγεσία του συνιδρυτή της εταιρείας Γιώργου Δασκαλάκη, η ομάδα της Stoiximan συνεχίζει να επιτυγχάνει εντυπωσιακή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Για αυτό και είμαι πεπεισμένος, ότι αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει ότι έχουν τεθεί γερά θεμέλια, τα οποία θα συμβάλλουν ώστε οι διαδικτυακές δραστηριότητες να αποτελέσουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κερδοφορίας του ΟΠΑΠ στο μέλλον».

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan, δήλωσε: «Από την αρχική επένδυση του ΟΠΑΠ πριν από 14 μήνες, τόσο η Stoiximan όσο και η Betano αναπτύχθηκαν εντυπωσιακά. Αυτό οφείλεται στο στρατηγικό πλάνο που υλοποιήθηκε με συνέπεια και επαγγελματισμό από τη μοναδική ομάδα των 700 και πλέον αφοσιωμένων συνεργατών, των οποίων έχω την τιμή να ηγούμαι. Σήμερα, η απόφαση του ΟΠΑΠ να ενισχύσει την επένδυσή του στη Stoiximan ουσιαστικά τροφοδοτεί την προοπτική της εταιρείας στο μέλλον, αλλά κυρίως αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον τρόπο που κάνουμε τη δουλειά μας. Ξεκινάμε αυτή την επόμενη μέρα δημιουργίας με την ίδια δέσμευση και την ίδια αποφασιστικότητα να εργαζόμαστε σκληρά για να εδραιώσουμε ακόμη περισσότερο τη θέση της Stoiximan ως κορυφαίου παρόχου στην ελληνική διαδικτυακή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη της Betano στις διεθνείς αγορές που επιλέγουμε να δραστηριοποιηθούμε».

πηγή: mononews.gr
 

panosgtr4460ab123

New Member
17 Ιαν 2020
29
7
3
μπορεί και χειρότερα είχαμε soft bookmaker καλό τώρα μείναμε Μόνο με έναν την πράσινη
 

cosmicsports

Well-Known Member
30 Ιολ 2010
3,349
1,282
113
μπορεί και χειρότερα είχαμε soft bookmaker καλό τώρα μείναμε Μόνο με έναν την πράσινη

Με έχει κόψει εμένα ο stoiximan.
Τους είχα παίξει ένα πενηντάρι παλιά, δεν ήξερα ότι υπάρχει η bet που έχει και ιπποδρομίες.
Μετά μου γράφει ο stoiximan και μου λέει γιατί δεν παίζετε και του λέω το site σας είναι καλό αλλά δεν έχετε
ιπποδρομίες. Μου λέει αυτός δεν βάζουμε ιπποδρομίες αλλά σας κόβουμε από μέλος αφού δεν παίζετε.
Καλά θα ξαναγραφτώ κάποτε άμα είναι απαντάω εγώ και μου λέει όχι είσαστε κομμένος, θα πρέπει να σας δοθεί
χάρις αν ξαναγραφτείτε !
Σε ένα όμως με άκουσε, διότι είχε σαν βάση του παιχνιδιού το ένα ευρώ και του λέω ρε σεις ο ΟΠΑΠ έχει το
0.25 και άρα φορολογεί στο 400 προ 1 ενώ εσείς στο 100 προς 1 - έτσι όπως είναι διατυπωμένος ο νόμος.
Πήγαν λοιπόν και την έκαναν αμέσως 10 λεπτά τη μονάδα του στοιχήματος, που είναι το κατώτερο επιτρεπτό.
Η bet που της το εξήγησα κι αυτηνής μου είπε "όχι, σπάσε".
 

ithinon

Member
22 Δεκ 2005
36
7
8
athens
Μόνο για να τα παίρνουν είναι ο stoiximan και το pamestoixima.gr (!) Αν τους " κερδάς" ,θα βρουν 10 τρόπους να σε διώξουν.....δια της αγανακτησεως (!) Καταστρατηγούν όλους τους κανόνες της μεταξύ σας σύμβασης ....αυθαίρετα και δεν έχεις τρόπο να βρεις το δίκιο σου .....από πουθενά! Η επιτροπή παιγνίων είναι ανύπαρκτη ,δεν μπορώ να καταλάβω ΑΝ τους ελέγχει καν!
Ίσως από τις καινούργιες, που θα μπουν στο κόλπο να είναι καλή περίπτωση η ΟΤΕ-ΙΝΤΡΑΛΟΤ αν φτιάξει στοιχηματικη πλατφόρμα και ιπποδρομίες,γιατί ο θείος Κόκκαλης είχε πάντοτε την έξωθεν ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ...!!
 

Προγνωστικά

 • 19:30
  Novasports 1HD
  • Απόλλων Σμύρνης - Βόλος
 • 19:30
  Novasports 2HD
  • Τορίνο - Σαμπντόρια
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Λέστερ - Φούλαμ
 • 21:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Μαρίτιμο - Μπενφίκα
 • 21:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Μπόχουμ - Φορτούνα Ντίσελντορφ
 • 21:45
  Novasports 1HD
  • Τζένοα - Πάρμα
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Μπέτις - Έιμπαρ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Γουέστ Χαμ - Άστον Βίλα
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ρεάλ Μαδρίτης
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • Λοκομοτίβ Μόσχας - Σάλτσμπουργκ
 • 20:00
  Novasports 3HD
  • Παρί FC - Σοσό
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Μαρσέιγ - Ολυμπιακός
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Λίβερπουλ - Άγιαξ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Γκλάντμπαχ - Ίντερ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Αταλάντα - Μίντιλαντ
 • 23:45
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Μορεϊρένσε - Πάσος Φερέιρα
 • 19:00:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Τέξας - Ντέιβιντσον
 • 20:30:00
  ΕΡΤ3
  • Ολυμπιακός - Κολοσσός H Hotels
 • 21:30:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Indiana Hoosiers - Providence Friars
 • 19:15:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Αναντολού Εφές - Καρσίγιακα
 • 21:45:00
  Novasports 1HD
  • Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
 • 21:45:00
  Novasports 2HD
  • Αρμάνι Μιλάνο - Άλμπα Βερολίνου
 • 22:15:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
 • 18:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Σκάντιτσι - Μπούστο Αρσίτσιο

Σχετικά με εμάς

 • Η κοινότητα του infobeto θεωρείται σημείο συνάντησης των παικτών και των ανθρώπων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και δουλεύουμε καθημερινά για να κρατάμε υψηλό το επίπεδο της κοινότητάς μας.

Μενού χρήστη

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
 • K Kouvas_7:
  Ρε μάγκες υπάρχει καμία στοιχηματική online που να δέχεται μικρότερους από 21 χρονών (20 είμαι)... Θέλω να παιξω ρε μάγκες δεν αντέχω
 • Ertzan Ertzan:
  θα κάνεις υπομονή ένα χρόνο ακόμα, μην κάνεις το λάθος και ανοίξεις σε κανενός άλλου όνομα γιατί θα βρεις τον μπελά σου
 • Ertzan Ertzan:
  διαφορετικά παίξε στο πρακτορείο όταν ανοίξει με χαρτάκι όπως παίζουμε
 • Ertzan Ertzan:
  και αυτό το λέω γιατί εκεί δεν ζητάνε ταυτότητες τα πρακτορεία εκτός και αν άλλαξε και αυτό γιατί έχω κάτι χρόνια να παίξω στο πρακτορείο
 • BetLaden BetLaden:
  Στα πρακτορεια ειναι 18+
 • BetLaden BetLaden:
  Στο online ειναι 21+
 • K Kouvas_7:
  Ρε μάγκες έχω σκυλοβαρεθει στην καραντίνα, έστω ένα σάιτ να δέχεται πιο μικρους δεν υπάρχει;
 • K Kouvas_7:
  Ηξερα για την unibet αλλά τώρα δεν δέχεται άλλους γαμω
 • PANATHA PANATHA:
  Kouvas_7 είπε :
  Ηξερα για την unibet αλλά τώρα δεν δέχεται άλλους γαμω
  Ώρα να ξεκινήσεις στον διαγωνισμό Tipsters Challenge!
 • K Kouvas_7:
  Τι είναι αυτό;
 • G Chat Bot:
  Giourik έχει φύγει από το δωμάτιο.
 • BetLaden BetLaden:
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αύριο 1/12 θα γίνουν 2 από τα αναβληθέντα ματσακια για Euroleague
  1/12/20 3η αγωνιστική Βιλερμπαν - ΠΑΟ
  1/12/20 6η αγωνιστική Αρμάνι - Αλμπα
  με το πρώτο θα ολοκληρωθεί η 3η αγωνιστική και θα έχουμε νικητή.
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  Ρωσία Superleague 1 Τεμπ-Σουμζ - Βοστόκ 65
  +1
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  το γύρισαν απ το 6.80
 • Ertzan Ertzan:
  Απόλλων Σμύρνης - Βόλος από 3-0 σε 3-3 και εσείς καθίστε να δείτε Πρέμιερ Λίγκ και δεν συμμαζεύεται
  +2
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  Παουλίστα - Γυναίκες Σάντο Αντρέ (Γ) - Αραρακουάρα (Γ)
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  1 με -3.5 στο 1.83
  +1
  Αδιάβροχος Αδιάβροχος: xameno