ΥΠΟΙΚ: Δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων

 • Εκκινητής θέματος lilis
 • Ημερομηνία έναρξης

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,608
9,096
113
«Μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών είναι η ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας πως «προς αυτή την κατεύθυνση, νομοθετήσαμε, τον Οκτώβριο του 2019, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων».
Ενός πλαισίου -σύμφωνα με τον ίδιο- με το οποίο πετυχαίνονται πολλαπλοί στόχοι:
 • Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται, μέσω κανονιστικών διατάξεων, το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
 • Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων.
 • Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών, μέσα από συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου.
 • Προσελκύονται επενδύσεις.
 • Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου, τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.
Οπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας «μετά τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου, προχωρήσαμε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στη θέσπιση των Κανονισμών Παιγνίων, με επτά Υπουργικές Αποφάσεις, ως εξής:
 • Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.
 • Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα.
 • Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.
 • Κανονισμός Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).
 • Κανονισμός Παιγνίων - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).
 • Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.
 • Κανονισμός Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.
«Με τους Κανονισμούς αυτούς καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων και δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Έτσι ολοκληρώνεται, έγκαιρα, με ασφάλεια και υπευθυνότητα, ακόμη μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών», επεσήμανε ο ΥΠΟΙΚ.

 
Τελευταία επεξεργασία:
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,608
9,096
113
.......................................................
 
Τελευταία επεξεργασία:

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,608
9,096
113
6 ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν εχθες για το θέμα > στα PDF5.
Β 3260 - 05.08.2020 Σελίδες 8
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ιδ) της υπ’ αρ. ... 493/3/11.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... 493/3/11.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., διατάξεις, δεν χρήζουν γνωστοποίησης ... προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: Θεσπίζουμε τον...

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής
Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.


6.
Β 3261 - 05.08.2020 Σελίδες 8
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ια) της υπ’ αρ. ... 461/1/23.01.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... 490/2/04.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: Θεσπίζουμε τον...

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστή ματα (ΚΠΣ).


7.
Β 3262 - 05.08.2020 Σελίδες 20
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ιστ) της υπ’ αρ. ... 106/6/23.5.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.: «Προσδιορισμός των προϋποθέσεων ... τους να γίνονται δεκτές από την Ε.Ε.Ε.Π.» (Β’ 1432), ιη) των άρθρων 23, ... 303/5/27.02.2018 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση ... 107/5/30.5.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης...

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

8.
Β 3263 - 05.08.2020 Σελίδες 28
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ιε) της υπ’ αρ. ... αρ. 158/4/5.6.2015 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. (B΄ 328) όπως ισχύει.» (Β’ 3528), ... 496/1/25.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... 496/1/25.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., διατάξεις, δεν χρήζουν γνωστοποίησης...


Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής
Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων
τύπου Video Lottery Terminal (VLT).


9.
Β 3264 - 05.08.2020 Σελίδες 72
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... 115/3/11.07.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για ... αρ. 496/1/25.6.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία εισηγείται στον ... 498/1/02.07.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: 1. Θεσπίζουμε...


Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων
μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT).
10.
Β 3265 - 05.08.2020 Σελίδες 24
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ιδ) της υπ’ αρ. ... 452/2/16.12.2019 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... 482/2/24.04.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: 1. Θεσπίζουμε...

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.
 
Τελευταία επεξεργασία:
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,608
9,096
113
Το τελευταίο

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνω-
ση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Δια-
δικτύου.Β 3265 - 05.08.2020 Σελίδες 24
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ !!!!!!!!!!!
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

nikos_8384

Well-Known Member
13 Νοε 2012
540
414
63
Θα μου κανει εντυπωση αν δεχτουν οι εταιριες να δωσουν τα λεφτα αυτα για τα καζινο με μαξ μπετ 2 ευρω ανα γυρισμα και οριο τζακποτ στα 500χιλιαρικα οταν ο παικτης θα βλεπει το ιδιο παιχνιδι σε αλλη χωρα με αλλους ορους,να εχει φτασει τα εκατομμυρια.Φανταζομαι θα προκειται για μεγαλο πληγμα στους τζιρους τους και ενω ειναι ηδη μεγαλο το κοστος της αδειας,οπως και η φορολογια.
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden και lilis

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,608
9,096
113
Άρθρο 26
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

26.1. Ο Κάτοχος Άδειας εφαρμόζει ένα αποτελεσμα-
τικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών
των Παικτών, το οποίο Γνωστοποιεί στην Αρχή και τηρεί
αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο από την
Ε.Ε.Ε.Π. στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.

26.2. Ο Κάτοχος διαθέτει σχετική φόρμα καταγγελιών
στον Ιστότοπο. Το περιεχόμενο του εντύπου καταγγελίας
καθορίζεται με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο:
α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
β. Ημερομηνία γέννησης.
γ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.
ε. Διεύθυνση και τρόπο αποστολή της απάντησης.
στ. Περιγραφή του συμβάντος.

26.3. Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από
αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύ-
ναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση
του καταγγέλλοντος.

26.4. Η καταγγελία Παίκτη κατατίθεται το αργότερο
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της
ημερομηνίας του συμβάντος.

26.5. Ο Κάτοχος Άδειας εξετάζει τα αναφερόμενα στην
καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον κα-
ταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην κα-
ταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

26.6. Σε περίπτωση που η απάντηση του Κατόχου
Άδειας δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται
να αιτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της
γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης του Κατόχου
Άδειας, την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π.
Η αίτηση εξέτασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Κά-
τοχο Άδειας, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί, τα σχετικά
με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.


Άρθρο 27
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

27.1. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία
ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμ-
βαση Προσχώρησης, ο Κάτοχος Άδειας και ο Παίκτης
οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία
και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά, γνωστοποιώ-
ντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.

27.2. Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της δι-
αφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 27.1, τα μέρη της
Σύμβασης Προσχώρησης απευθύνονται σε έναν από
τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που
είναι καταχωρημένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται
βάσει των διατάξεων της υπ’ αρ. 70330 οικ./2015 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει,
αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδο-
μένα που αφορούν στη διαφορά, γνωστοποιώντας την
πρόθεσή τους για διευθέτηση.

27.3. Η Αρχή μπορεί να απαγορεύσει στα μέρη τις δι-
αδικασίες των παραγράφων 27.1 και 27.2 περί διευθέ-
τησης της διαφοράς, εάν από τα στοιχεία της υπόθεσης
προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη
διευθέτηση αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στους
όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.

27.4. Διευθέτηση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών
δεν αναιρεί το δικαίωμα αυτών να προσφύγουν στα αρμό-
δια δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
27.5. Διευθέτηση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών
δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους
κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλλει
τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές
κυρώσεις.

27.6. Όλες οι διαφορές που απορρέουν ή σχετίζονται
με τη Σύμβαση Προσχώρησης, υπάγονται στην αποκλει-
στική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

Προγνωστικά

 • 19:30
  Novasports 1HD
  • Απόλλων Σμύρνης - Βόλος
 • 19:30
  Novasports 2HD
  • Τορίνο - Σαμπντόρια
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Λέστερ - Φούλαμ
 • 21:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Μαρίτιμο - Μπενφίκα
 • 21:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Μπόχουμ - Φορτούνα Ντίσελντορφ
 • 21:45
  Novasports 1HD
  • Τζένοα - Πάρμα
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Μπέτις - Έιμπαρ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Γουέστ Χαμ - Άστον Βίλα
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ρεάλ Μαδρίτης
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • Λοκομοτίβ Μόσχας - Σάλτσμπουργκ
 • 20:00
  Novasports 3HD
  • Παρί FC - Σοσό
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Μαρσέιγ - Ολυμπιακός
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Λίβερπουλ - Άγιαξ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Γκλάντμπαχ - Ίντερ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Αταλάντα - Μίντιλαντ
 • 23:45
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Μορεϊρένσε - Πάσος Φερέιρα
 • 19:00:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Τέξας - Ντέιβιντσον
 • 20:30:00
  ΕΡΤ3
  • Ολυμπιακός - Κολοσσός H Hotels
 • 21:30:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Indiana Hoosiers - Providence Friars
 • 19:15:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Αναντολού Εφές - Καρσίγιακα
 • 21:45:00
  Novasports 1HD
  • Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
 • 21:45:00
  Novasports 2HD
  • Αρμάνι Μιλάνο - Άλμπα Βερολίνου
 • 22:15:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
 • 18:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Σκάντιτσι - Μπούστο Αρσίτσιο

Σχετικά με εμάς

 • Η κοινότητα του infobeto θεωρείται σημείο συνάντησης των παικτών και των ανθρώπων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και δουλεύουμε καθημερινά για να κρατάμε υψηλό το επίπεδο της κοινότητάς μας.

Μενού χρήστη

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
 • K Kouvas_7:
  Ρε μάγκες υπάρχει καμία στοιχηματική online που να δέχεται μικρότερους από 21 χρονών (20 είμαι)... Θέλω να παιξω ρε μάγκες δεν αντέχω
 • Ertzan Ertzan:
  θα κάνεις υπομονή ένα χρόνο ακόμα, μην κάνεις το λάθος και ανοίξεις σε κανενός άλλου όνομα γιατί θα βρεις τον μπελά σου
 • Ertzan Ertzan:
  διαφορετικά παίξε στο πρακτορείο όταν ανοίξει με χαρτάκι όπως παίζουμε
 • Ertzan Ertzan:
  και αυτό το λέω γιατί εκεί δεν ζητάνε ταυτότητες τα πρακτορεία εκτός και αν άλλαξε και αυτό γιατί έχω κάτι χρόνια να παίξω στο πρακτορείο
 • BetLaden BetLaden:
  Στα πρακτορεια ειναι 18+
 • BetLaden BetLaden:
  Στο online ειναι 21+
 • K Kouvas_7:
  Ρε μάγκες έχω σκυλοβαρεθει στην καραντίνα, έστω ένα σάιτ να δέχεται πιο μικρους δεν υπάρχει;
 • K Kouvas_7:
  Ηξερα για την unibet αλλά τώρα δεν δέχεται άλλους γαμω
 • PANATHA PANATHA:
  Kouvas_7 είπε :
  Ηξερα για την unibet αλλά τώρα δεν δέχεται άλλους γαμω
  Ώρα να ξεκινήσεις στον διαγωνισμό Tipsters Challenge!
 • K Kouvas_7:
  Τι είναι αυτό;
 • G Chat Bot:
  Giourik έχει φύγει από το δωμάτιο.
 • BetLaden BetLaden:
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αύριο 1/12 θα γίνουν 2 από τα αναβληθέντα ματσακια για Euroleague
  1/12/20 3η αγωνιστική Βιλερμπαν - ΠΑΟ
  1/12/20 6η αγωνιστική Αρμάνι - Αλμπα
  με το πρώτο θα ολοκληρωθεί η 3η αγωνιστική και θα έχουμε νικητή.
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  Ρωσία Superleague 1 Τεμπ-Σουμζ - Βοστόκ 65
  +1
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  το γύρισαν απ το 6.80
 • Ertzan Ertzan:
  Απόλλων Σμύρνης - Βόλος από 3-0 σε 3-3 και εσείς καθίστε να δείτε Πρέμιερ Λίγκ και δεν συμμαζεύεται
  +2
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  Παουλίστα - Γυναίκες Σάντο Αντρέ (Γ) - Αραρακουάρα (Γ)
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  1 με -3.5 στο 1.83
  +1
  Αδιάβροχος Αδιάβροχος: xameno