ΥΠΟΙΚ: Δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων

 • Εκκινητής θέματος lilis
 • Ημερομηνία έναρξης

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,656
9,107
113
«Μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών είναι η ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας πως «προς αυτή την κατεύθυνση, νομοθετήσαμε, τον Οκτώβριο του 2019, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων».
Ενός πλαισίου -σύμφωνα με τον ίδιο- με το οποίο πετυχαίνονται πολλαπλοί στόχοι:
 • Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται, μέσω κανονιστικών διατάξεων, το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
 • Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων.
 • Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών, μέσα από συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου.
 • Προσελκύονται επενδύσεις.
 • Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου, τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.
Οπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας «μετά τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου, προχωρήσαμε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στη θέσπιση των Κανονισμών Παιγνίων, με επτά Υπουργικές Αποφάσεις, ως εξής:
 • Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.
 • Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα.
 • Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.
 • Κανονισμός Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).
 • Κανονισμός Παιγνίων - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).
 • Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.
 • Κανονισμός Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.
«Με τους Κανονισμούς αυτούς καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων και δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Έτσι ολοκληρώνεται, έγκαιρα, με ασφάλεια και υπευθυνότητα, ακόμη μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών», επεσήμανε ο ΥΠΟΙΚ.

 
Τελευταία επεξεργασία:
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,656
9,107
113
.......................................................
 
Τελευταία επεξεργασία:

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,656
9,107
113
6 ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν εχθες για το θέμα > στα PDF5.
Β 3260 - 05.08.2020 Σελίδες 8
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ιδ) της υπ’ αρ. ... 493/3/11.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... 493/3/11.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., διατάξεις, δεν χρήζουν γνωστοποίησης ... προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: Θεσπίζουμε τον...

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής
Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.


6.
Β 3261 - 05.08.2020 Σελίδες 8
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ια) της υπ’ αρ. ... 461/1/23.01.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... 490/2/04.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: Θεσπίζουμε τον...

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστή ματα (ΚΠΣ).


7.
Β 3262 - 05.08.2020 Σελίδες 20
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ιστ) της υπ’ αρ. ... 106/6/23.5.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.: «Προσδιορισμός των προϋποθέσεων ... τους να γίνονται δεκτές από την Ε.Ε.Ε.Π.» (Β’ 1432), ιη) των άρθρων 23, ... 303/5/27.02.2018 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση ... 107/5/30.5.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης...

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

8.
Β 3263 - 05.08.2020 Σελίδες 28
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ιε) της υπ’ αρ. ... αρ. 158/4/5.6.2015 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. (B΄ 328) όπως ισχύει.» (Β’ 3528), ... 496/1/25.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... 496/1/25.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., διατάξεις, δεν χρήζουν γνωστοποίησης...


Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής
Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων
τύπου Video Lottery Terminal (VLT).


9.
Β 3264 - 05.08.2020 Σελίδες 72
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... 115/3/11.07.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για ... αρ. 496/1/25.6.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία εισηγείται στον ... 498/1/02.07.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: 1. Θεσπίζουμε...


Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων
μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT).
10.
Β 3265 - 05.08.2020 Σελίδες 24
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020

... Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910), ιδ) της υπ’ αρ. ... 452/2/16.12.2019 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... 482/2/24.04.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό ... προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: 1. Θεσπίζουμε...

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.
 
Τελευταία επεξεργασία:
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,656
9,107
113
Το τελευταίο

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνω-
ση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Δια-
δικτύου.Β 3265 - 05.08.2020 Σελίδες 24
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.08.2020ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ !!!!!!!!!!!
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

nikos_8384

Well-Known Member
13 Νοε 2012
535
410
63
Θα μου κανει εντυπωση αν δεχτουν οι εταιριες να δωσουν τα λεφτα αυτα για τα καζινο με μαξ μπετ 2 ευρω ανα γυρισμα και οριο τζακποτ στα 500χιλιαρικα οταν ο παικτης θα βλεπει το ιδιο παιχνιδι σε αλλη χωρα με αλλους ορους,να εχει φτασει τα εκατομμυρια.Φανταζομαι θα προκειται για μεγαλο πληγμα στους τζιρους τους και ενω ειναι ηδη μεγαλο το κοστος της αδειας,οπως και η φορολογια.
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden και lilis

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,656
9,107
113
Άρθρο 26
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

26.1. Ο Κάτοχος Άδειας εφαρμόζει ένα αποτελεσμα-
τικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών
των Παικτών, το οποίο Γνωστοποιεί στην Αρχή και τηρεί
αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο από την
Ε.Ε.Ε.Π. στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.

26.2. Ο Κάτοχος διαθέτει σχετική φόρμα καταγγελιών
στον Ιστότοπο. Το περιεχόμενο του εντύπου καταγγελίας
καθορίζεται με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο:
α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
β. Ημερομηνία γέννησης.
γ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.
ε. Διεύθυνση και τρόπο αποστολή της απάντησης.
στ. Περιγραφή του συμβάντος.

26.3. Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από
αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύ-
ναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση
του καταγγέλλοντος.

26.4. Η καταγγελία Παίκτη κατατίθεται το αργότερο
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της
ημερομηνίας του συμβάντος.

26.5. Ο Κάτοχος Άδειας εξετάζει τα αναφερόμενα στην
καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον κα-
ταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην κα-
ταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

26.6. Σε περίπτωση που η απάντηση του Κατόχου
Άδειας δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται
να αιτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της
γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης του Κατόχου
Άδειας, την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π.
Η αίτηση εξέτασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Κά-
τοχο Άδειας, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί, τα σχετικά
με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.


Άρθρο 27
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

27.1. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία
ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμ-
βαση Προσχώρησης, ο Κάτοχος Άδειας και ο Παίκτης
οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία
και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά, γνωστοποιώ-
ντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.

27.2. Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της δι-
αφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 27.1, τα μέρη της
Σύμβασης Προσχώρησης απευθύνονται σε έναν από
τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που
είναι καταχωρημένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται
βάσει των διατάξεων της υπ’ αρ. 70330 οικ./2015 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει,
αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδο-
μένα που αφορούν στη διαφορά, γνωστοποιώντας την
πρόθεσή τους για διευθέτηση.

27.3. Η Αρχή μπορεί να απαγορεύσει στα μέρη τις δι-
αδικασίες των παραγράφων 27.1 και 27.2 περί διευθέ-
τησης της διαφοράς, εάν από τα στοιχεία της υπόθεσης
προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη
διευθέτηση αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στους
όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.

27.4. Διευθέτηση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών
δεν αναιρεί το δικαίωμα αυτών να προσφύγουν στα αρμό-
δια δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
27.5. Διευθέτηση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών
δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους
κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλλει
τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές
κυρώσεις.

27.6. Όλες οι διαφορές που απορρέουν ή σχετίζονται
με τη Σύμβαση Προσχώρησης, υπάγονται στην αποκλει-
στική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

Προγνωστικά

 • 14:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Γκρόιτερ Φιρτ - Μπόχουμ
 • 14:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Πρέμιερ Λιγκ 2020-21
 • 14:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Μπέρνλι - Άρσεναλ
 • 14:45
  ΕΡΤ3
  • Ιωνικός - Ξάνθη
 • 15:00
  Novasports 2HD
  • ΟΦΗ - ΑΕΛ
 • 15:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2020-21
 • 15:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Βαγιαδολίδ - Χετάφε
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Γκλάντμπαχ - Λεβερκούζεν
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Φράιμπουργκ - Λειψία
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Χόφενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Στουτγκάρδη
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Χέρτα Βερολίνου - Άουγκσμπουργκ
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Πρέμιερ Λιγκ 2020-21
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Σαουθάμπτον
 • 17:15
  Novasports 1HD
  • Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης
 • 17:15
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2020-21
 • 17:15
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Έλτσε - Σεβίλη
 • 19:30
  Novasports 2HD
  • ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Πρέμιερ Λιγκ 2020-21
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Μπάγερν Μονάχου - Ντόρτμουντ
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2020-21
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Κάντιθ - Έιμπαρ
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Μπάγερν Μονάχου - Ντόρτμουντ
 • 20:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Ζιλ Βισέντε - Πόρτο
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2020-21
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Οσασούνα - Μπαρτσελόνα
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Μπράιτον - Λέστερ
 • 17:00
  ΕΡΤ3
  • ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας
 • Αύριο 07-03-2021
 • 01:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Ντιούκ Μπλου Ντέβιλς - Βόρεια Καρολίνα
 • 16:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • ATP 500 2021
 • 18:00
  Star Κεντρικής Ελλάδας
  • ΑΟ Λαμίας - Α.Ο.Ν.N.Ν.Ε Αμαζόνες
 • 19:05
  Star Κεντρικής Ελλάδας
  • ΑΟ Λαμίας - Α.Ο.Ν.N.Ν.Ε Αμαζόνες
 • 20:30
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • ATP 500 2021

Σχετικά με εμάς

 • Η κοινότητα του infobeto θεωρείται σημείο συνάντησης των παικτών και των ανθρώπων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και δουλεύουμε καθημερινά για να κρατάμε υψηλό το επίπεδο της κοινότητάς μας.

Μενού χρήστη

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
 • PANATHA PANATHA:
  το ότι κερδίσαμε στα μεταξύ μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ενώ δεν κεντάμε δείχνει δείχνει το μεγαλείο μας....
 • Ertzan Ertzan:
  κατάλαβα ομάδες πυροτέχνημα μια φορά σκάει και αυτό ήταν
  :fish:
 • PANATHA PANATHA:
  όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια...
 • Ertzan Ertzan:
  Για αύριο έχουμε κάποια πρόβλεψη? :bask:
 • Ertzan Ertzan:
  απόψε περιμένω να κερδίσετε, εγώ μόνο μια Μπάγερν Μονάχου ξέρω και αυτή στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει Μπάγερν Μονάχου στο μπάσκετ :agis:
 • PANATHA PANATHA:
  Καλά....τι γκολ έφαγε ο Άρης...τέτοιο δεν τρώγαμε ούτε στο σχολικό πρωτάθλημα
 • PANATHA PANATHA:
  Καλησπέρα αλάνια
 • PANATHA PANATHA:
  Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε
  νέα για ένα παλικάρι που είχε ενα θέμα υγείας.....δεν θυμάμαι όνομα...
 • Ertzan Ertzan:
  Γιώργος. Δεν έχω κάποιο νέο του αλλά δεν έχω και κάποιο άσχημο νέο του. Αν έχω κάποιο νεότερο θα ενημερώσω
  +1
 • Ertzan Ertzan:
  κεντάει απόψε ο Ντε Κόλο κεντάει φτου φτου φτου
 • Ertzan Ertzan:
  2/2 η ομαδάρα μου η μια και 1/2 οι άλλη :bask:
 • PANATHA PANATHA:
  ρε ας μην το είχα παίξει 2 στο στοίχημα και να δεις πως θα χάνατε....
 • Ertzan Ertzan:
  ναι ναι εξαιτίας σου κερδίσαμε :ROFLMAO::ROFLMAO:
 • PANATHA PANATHA:
  φυσικά...ξέρεις τι βουντού κάνω για να έρθουν τα αποτελέσματα όπως θέλω....
 • Ertzan Ertzan:
  Ναι ξέρω μόνο στην δική σου ομάδα πιάνουν ανάποδα :fish:
 • PANATHA PANATHA:
  τώρα έχω κάνει βουντού για ένα ακόμα γκολ στο Βαλένθια - Βιγιαρεάλ
  +1
 • PANATHA PANATHA:
  Άντε....ανακοίνωσε τον νικητή της 28ης αγωνιστικής της Eurolaegue αυτόν που είχες ανακοινώσει από λάθος πριν μερικές εβδομάδες :ROFLMAO: :bask:
 • BetLaden BetLaden:
  Ο PAOKARA2018 νικητής για την 28η αγωνιστική της Euroleague
 • BetLaden BetLaden:
  Για να δεις πόσο μπροστά βλεπω
  PANATHA είπε :
  Άντε....ανακοίνωσε τον νικητή της 28ης αγωνιστικής της Eurolaegue αυτόν που είχες ανακοινώσει από λάθος πριν μερικές εβδομάδες :ROFLMAO: :bask:
 • PANATHA PANATHA:
  Εντάξει καλός είσαι και εσυ.....θα σε κρατήσουμε!
 • PANATHA PANATHA:
  Καλημέρα στην παρέα! Έχω ξεκινήσει μελέτη στην αυλή με καφεδάκι για να βρούμε μια δυνατή οχτάδα να πάμε ταμείο :bask: :ROFLMAO: :priest::banana:
 • Ertzan Ertzan:
  PANATHA είπε :
  Καλημέρα στην παρέα! Έχω ξεκινήσει μελέτη στην αυλή με καφεδάκι για να βρούμε μια δυνατή οχτάδα να πάμε ταμείο :bask: :ROFLMAO: :priest::banana:
  Πως φαίνεται ο Δημόσιος υπάλληλος :paidi:
 • BINOTRADER Forum Bot:
  Ο χρήστης BINOTRADER ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "ΒΙΝΟΤRADER λαχειοστηλες." στο Προγνωστικά Ποδοσφαίρου.
  BINOTRADER Forum Bot: Ο χρήστης BINOTRADER ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "ΒΙΝΟΤRADER λαχειοστηλες." στο...