Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Yannisss

Membru bine-cunoscute
11 și 2002
13,494
8,462
113
49
Nafplio
[h = 1] Anoglu: "Unii nu ne respectă transpirația ..." [/ h]O suspendare ascuțită a lui Instagram de Dimitris Anagoglou, cu o fotografie a fazei contestate a obiectivelor lui Franco Hara. "Unii nu știu cum să transpire sudoarea celor care se luptă", a spus el.


081108.jpg

<iframe name="fb1609b4c" width="90px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no" title="fb:like Facebook Social Plugin" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F6Dg4oLkBbYq.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df3d6e5767%26domain%3Dwww.sport-fm.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Ff20442c068%26relation%3Dparent.parent&container_width=520&font=arial&href=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&layout=button_count&locale=el_GR&ref=.VQFPowMbA0M.like&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=90" class="" style="position: absolute; border-style: none; visibility: visible; width: 118px; height: 20px;"></iframe>
<iframe id="twitter-widget-1" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.b44aac737ba5fb3711801841c2833c12.en.html#_=1426149284632&count=horizontal&counturl=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&dnt=false&id=twitter-widget-1&lang=en&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&size=m&text=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%3A%20%C2%AB%CE%9A%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9%20%CE%B4%CE%B5%CE%BD%20%CF%83%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%E2%80%A6%C2%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941%23.VQFPo2Fq0Vk.twitter&via=NovaSPORFM" class="twitter-share-button twitter-tweet-button twitter-share-button twitter-count-horizontal" title="Twitter Tweet Button" data-twttr-rendered="true" style="width: 109px; height: 20px;"></iframe><iframe title="AddThis | LinkedIn Button" frameborder="0" role="presentation" scrolling="no" allowtransparency="true" scrollbars="no" src="http://s7.addthis.com/static/r07/linkedin025.html#href=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&dr=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2F&conf=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Farticle%252Fpodosfairo%252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%252F3054941%26title%3D%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%253A%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582%25E2%2580%25A6%25C2%25BB%26description%3D%25CE%2591%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AE%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%2520Instagram%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%252C%2520%25CE%25BC%25CE%25B5%2520%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2586%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BB%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BA%25CE%25BF%2520%25CE%25A7%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B1.%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BD%2520%25CE%25BD%25CE%25B1%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%2520%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%25C2%25BB%252C%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5.%26product%3Dtbx20-300%26data_track_addressbar%3Dfalse%26username%3Dra-50fd52e80b8e50fd%26pubid%3Dra-50fd52e80b8e50fd&share=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Farticle%252Fpodosfairo%252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%252F3054941%26title%3D%2525CE%252591%2525CE%2525BD%2525CE%2525AC%2525CE%2525BA%2525CE%2525BF%2525CE%2525B3%2525CE%2525BB%2525CE%2525BF%2525CF%252585%25253A%252520%2525C2%2525AB%2525CE%25259A%2525CE%2525AC%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%252520%2525CE%2525B4%2525CE%2525B5%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252583%2525CE%2525AD%2525CE%2525B2%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9%252520%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%252520%2525CE%2525B9%2525CE%2525B4%2525CF%252581%2525CF%25258E%2525CF%252584%2525CE%2525B1%252520%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1%2525CF%252582%2525E2%252580%2525A6%2525C2%2525BB%26description%3D%25CE%2591%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AE%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%2520Instagram%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%252C%2520%25CE%25BC%25CE%25B5%2520%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2586%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BB%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BA%25CE%25BF%2520%25CE%25A7%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B1.%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BD%2520%25CE%25BD%25CE%25B1%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%2520%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%25C2%25BB%252C%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5.%26imp_url%3D0%26passthrough%3Dpinterest_share%253Dmedia%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fresources.sport-fm.gr%2525252FsupersportFM%2525252Fimages%2525252Fnews%2525252F15%2525252F03%2525252F12%2525252F081108.jpg%252526url%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.sport-fm.gr%2525252Farticle%2525252Fpodosfairo%2525252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2525252F3054941%252526description%25253D%252525CE%25252591%252525CE%252525BD%252525CE%252525AC%252525CE%252525BA%252525CE%252525BF%252525CE%252525B3%252525CE%252525BB%252525CE%252525BF%252525CF%25252585%2525253A%25252520%252525C2%252525AB%252525CE%2525259A%252525CE%252525AC%252525CF%25252580%252525CE%252525BF%252525CE%252525B9%252525CE%252525BF%252525CE%252525B9%25252520%252525CE%252525B4%252525CE%252525B5%252525CE%252525BD%25252520%252525CF%25252583%252525CE%252525AD%252525CE%252525B2%252525CE%252525BF%252525CE%252525BD%252525CF%25252584%252525CE%252525B1%252525CE%252525B9%25252520%252525CF%25252584%252525CE%252525BF%252525CE%252525BD%25252520%252525CE%252525B9%252525CE%252525B4%252525CF%25252581%252525CF%2525258E%252525CF%25252584%252525CE%252525B1%25252520%252525CE%252525BC%252525CE%252525B1%252525CF%25252582%252525E2%25252580%252525A6%252525C2%252525BB%2526linkedin%253Dcounter%25253Dhorizontal%26smd%3Drsi%253D%2526rxi%253Dundefined%2526gen%253D0%2526rsc%253D%2526dr%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sport-fm.gr%25252F%2526sta%253DAT-ra-50fd52e80b8e50fd%25252F-%25252F-%25252F55014fa3109aa524%25252F1&li=counter%3Dhorizontal" style="width: 100px; height: 18px;"></iframe>4

Dimensiunea textuluiUltima actualizare 12 / 03 / 2015, 08: 10
Sfaturi clare pentru arbitraj pleacă Dimitris Anagoglou. Căpitanul AEK cu postul său la Instagram se referă în mod evident la obiectivul lui Franco Harra pentru Olympiacos, care prezintă faza controversată pentru care "galben-negrii" protestează manual.

«Din păcate, unii oameni nu cunosc efortul și sudoarea celor care se luptă ... Am pierdut ceva pe care l-am meritat cu adevărat și asta ne face să ne trăim ... Mulțumim lumii noastre pentru experiența care ne-a dat ...", 23 a scris un as.

081115.jpg


dedicat pentru umbra mea, care a avut dificultati sa vada mana

: semn:
 

GiannisD

Membru bine-cunoscute
23 Apr 2010
1,479
617
113
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Dar nicăieri nu pare ceva, nu știți dacă atinge mâna sau atinge pieptul. Dacă ar fi atins sânul, nu ar arăta așa?
 

grace_kelly

Membru bine-cunoscute
14 Mar 2013
8,548
3,541
113
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Și în mâna dreaptă se odihnea, așa că ar arăta ca imaginea. Deci înțelegi, atât de mult scrii
 

grace_kelly

Membru bine-cunoscute
14 Mar 2013
8,548
3,541
113
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Ok, îl recuperez pe ultimul din cauza persoanei care a deschis firul. „Adâncimea” fotografiei nu poate fi văzută
 

Shadowcaster

Membru bine-cunoscute
5 Dec 2012
2,406
1,790
113
pireu
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

dedicat pentru umbra mea, care a avut dificultati sa vada mana

: semn:

Și încă mai am dificultăți, deoarece am impresia câtorva prieteni AEK, deoarece greutatea chat-ului pentru meciul de ieri a scăzut în principal în Pereira.
Să nu fiu înțeles greșit: Nu spun că nu este o mână, nici nu spun că este. Spun că nu pot să o scot.
Spuneți că sunteți sigur și, așa cum am spus ieri în pot, îți respect opinia.
De asemenea, este valabil și pentru celălalt care v-am spus că nu a fost total interesant pentru Olympiacos sau nu, deoarece 2 nu a jucat mingea (și tot anul despre care vorbim).
De asemenea, înțeleg că, pentru un fan al AEK, care, în calitate de echipă, a petrecut câțiva ani în ultimii ani, sa întâmplat ieri, în acest moment, a rămas un lucru amar.
Ai putea să treci și vreau să zic asta.
 

nikos_8384

Membru bine-cunoscute
13 Nov 2012
535
410
63
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Este un pas greu dacă arbitrul nu este prea scurt, pentru că chiar și cu o mulțime de valuri nu pare a fi un bum atunci când face o mână cu mâna


Singura mea resentiment față de comentariu este că el însuși în mâna lui Petritsch a arătat siguranța lui 1000.

 
Ultima editare:

Avrolimos

Membru bine-cunoscute
2 Oct 2009
5,419
5,072
113
Atena
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Am văzut o mână în fluxul meu regulat, dar nu pot fi cinstit.
 

Yannisss

Membru bine-cunoscute
11 și 2002
13,494
8,462
113
49
Nafplio
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Copiii de la ultimul 18 nu există nici o fază controversată în AEK-Olympiakos care este în detrimentul Olympiakos nu merită să vorbească despre nimic altceva. Nu voi continua nici un dialog sau nu am de ales, dar nu voi duce nicăieri. Lucrul bun în ceea ce privește excluderea este că acum va fi dacă Melissanidis dorește să învingă Marinakis sau să joace rolul lui Alapouzos și Savvidis de atunci. Cu o posibilă calificare a AEK, nu a existat nici o modalitate de a strica euro în această vară

: semn:
PS Am fost foarte fericit pentru accidentarea lui Maniatis, sper din toată inima că nu va mai "juca" mingea dacă este posibil
 
Ultima editare:

GiannisD

Membru bine-cunoscute
23 Apr 2010
1,479
617
113
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Nu cred că cu aceste Jocurile Olimpice ați analizat multe din ultimii ani 18.

De multe ori mă întreb dacă „cercul” tău este Tsoukalades, pentru că mingea le ia cu ușurință pe toate.
 

nikos_8384

Membru bine-cunoscute
13 Nov 2012
535
410
63
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

În videoclipul pe care l-am găsit vreodată cu diferite ponturi, marginea veche nu iese.

Și, evident, trebuie să fie acoperirea necorespunzătoare a tuturor.
 

Shadowcaster

Membru bine-cunoscute
5 Dec 2012
2,406
1,790
113
pireu
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

În videoclipul pe care l-am găsit vreodată cu diferite ponturi, marginea veche nu iese.

Și, evident, trebuie să fie acoperirea necorespunzătoare a tuturor.


În filmul în care camera este în diagonală în spatele șemineului și de acolo se pare că se crede, există un fascicul negru în față sau ceva de genul acesta oriunde.
În camera de sus, ascunde fasciculul.
Vorbim despre o fază blestemată.
În următoarele zile, va apărea un videoclip sau o fotografie a unui fotograf cu echipamentul adecvat.
Totuși, faza a fost extrem de dificilă
 

nikos_8384

Membru bine-cunoscute
13 Nov 2012
535
410
63
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Cu o lovitură super rapidă după zilele 2, cred că începe să devină clar situația


Desigur, Kalogeropoulos este sigur de asta

http://www.gazzetta.gr/football/art...a-htypise-sto-stithos-toy-hara-kai-mpike-gkol

Dacă îmi amintesc bine, arbitrul a fost prea departe de scenă și diagonală. Cu defensiva ei înapoi spre bucurie, cum este atât de sigur ... teppa
 

Nikitas

Membru bine-cunoscute
9 Nov 2005
16,094
8,578
113
Unde vă plac cu voi și cu tine
Răspuns: Anakoglou: „unii nu ne respectă transpirația”

Un obiectiv obișnuit, de vreme ce a marcat un atlet de la OPHF, nu putea înțelege niciodată de ce este pusă sub semnul întrebării o victorie de iertare a OCSP.

Cu toate acestea, zvonurile care susțin că OCSP este pe cale să se redenumească piraților panaxi nu au fost încă confirmate
 
 • Aprecieri
reacţii: grace_kelly

Predictii

 • 17: 00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Timpul Cupei
 • 17: 00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Al Feiha - Al Hilal
 • 17: 30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • PAS Lamia - Apollon Paralimniou
 • 18: 30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Timpul Cupei
 • 19: 30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Panathinaikos - PAOK
 • 19: 30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Timpul Cupei
 • 20: 00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Al Nasr - Al Ittihad
 • 21: 00
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Valencia - Bilbao
 • 21: 30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Timpul Cupei
 • 22: 00
  Novasports 2HD
  • Ajax - Volendam
 • 22: 00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Real Madrid - Atletico Madrid
 • 22: 15
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Trecerea Ferreira - Benfica
 • 15: 15
  ERT3
  • AEK B - Chania
 • 19: 30
  Novasports 2HD
  • Fortuna Dusseldorf - Magdeburg
 • 19: 30
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Bologna - Spezia
 • 21: 30
  Novasports 3HD
  • Leipzig - Stuttgart
 • 21: 45
  Novasports 6HD
  • Standard Liège - Eupen
 • 21: 45
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Lecce - Salernitana
 • 21: 45
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Lecce - Salernitana
 • 22: 00
  Novasports 1HD
  • Almeria - Espanyol
 • 22: 00
  Novasports 2HD
  • Lorient - Rennes
 • 22: 00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Manchester City - Arsenal
 • 22: 00
  Știri Novasports
  • Santander - Tenerife
 • 05: 30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 20: 00
  Novasports 4HD
  • Real Madrid - Barcelona
 • 21: 00
  Start Novasports
  • Alba Berlin - Valencia
 • 22: 00
  Novasports 5HD
  • Monaco - Armani Milano
 • 22: 00
  Novasports 6HD
  • Villeurbanne - Fenerbahce
 • 22: 00
  Novasports Prime
  • Panathinaikos - Zalgiris
 • 01: 00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 02: 30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA 2022-23
 • 05: 00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Phoenix Suns - Dallas Mavericks
 • 05: 00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 20: 00
  Novasports 4HD
  • Steaua Roșie - Partizan
 • 21: 00
  Novasports Prime
  • Olympiacos - Maccabi Tel Aviv
 • 21: 30
  Novasports 5HD
  • Baskonia - Anadolu Efes
 • 21: 45
  Start Novasports
  • Bayern Munchen - Virtus Bologna
 • Mâine 28-01-2023
 • 01: 00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 02: 00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA 2022-23
 • 02: 30
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies
 • 04: 30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 10: 30
  Eurosport 1
  • Rybakina - Azarenka
 • 12: 00
  Eurosport 1
  • Linet - Sabalenka
 • 05: 30
  Eurosport 1
  • Stefanos Tsitsipas - Karen Khachanov
 • 10: 30
  Eurosport 1
  • Novak Djokovic - Tommy Paul
Chat general
Ajutor utilizatori
 • Nimeni nu vorbește chiar acum.
  K Forum Bot: Utilizatorul Koulos87 a început un nou subiect numit „Rabona” în Pariuri legale...